Jumat, 25 Juli 2014   |   Sabtu, 27 Ramadhan 1435 H
Wahai ananda banyakkan ingat Kepada Allah memohon rahmat Kerja menyalah jangan dibuat jujur dan ikhlas peganglah kuat

Sastra Melayu

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version