Sabtu, 4 Juli 2015   |   Ahad, 17 Ramadhan 1436 H
Berlaki bini ingat mengingat Menegur menyapa luruskan niat Mana keliru diberi naseha Supaya hidup tidak tersesat

Sastra Melayu

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version