Jumat, 1 Agustus 2014   |   Sabtu, 4 Syawal 1435 H
Wahai ananda peliharalah lidah Bercakap engkau dengan merendah Ingat selalu petuah amanah Supaya hidupmu membawa faedah

Sastra Melayu

Artikel-artikel tentang Teater Rakyat Dulmuluk

  1. Wajah Anak Negeri di Pentas Dulmuluk.
  2. Menjadi Raja Semalam.
Dibaca : 13.698 kali.

Komentar untuk ''artikel artikel tentang teater rakyat dulmuluk''

Berikan komentar anda

Masukkan teks dan angka yang terdapat pada gambar di samping pada kotak di bawahnya. Bedakan penulisan huruf kecil dan huruf besar (kapital)

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version