Senin, 2 Mei 2016   |   Tsulasa', 24 Rajab 1437 H
Supaya selamat hidup di akhirat Banyak mengaji serta selawat Quran dibaca sunnah diingat Jauhkan segala sifat yagn sesat

Koleksi

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version