Jumat, 19 Desember 2014   |   Sabtu, 26 Shafar 1436 H
Kalau nangka tak mau masak Diperam jangan sebelum tua Kalau durhaka ke ibu bapak Haramlah badan mencium surga

Koleksi

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version