Senin, 19 Februari 2018   |   Tsulasa', 3 Jum. Akhir 1439 H
Wahai ananda dengarlah nasehat Mensyukuri nikmat jangan terlambat Siang dan malam hendaklah ingat Supaya hidupmu mendapat berkat

Penghargaan

Penghargaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas kepada pihak bawah, dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Jadi, penganugerahan dapat diartikan sebagai pemberian anugerah atau karunia. Sedangkan penghargaan diartikan sebagai perbuatan menghargai atau penghormatan. Dalam MelayuOnline.com, yang dimaksud dengan anugerah/penghargaan adalah deskripsi tentang berbagai anugerah atau award dunia Melayu yang diberikan kepada tokoh, peneliti, atau insan Melayu yang telah memberikan sumbangsih dan andil besar kepada dunia Melayu dan kemelayuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran atau hasil karya tersebut telah memberikan nuansa kebaruan hingga mampu memotivasi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya leluhur. Anugerah/penghargaan yang diberikan merupakan perwujudan dari apresiasi masyarakat (yang terstruktur dalam sebuah lembaga atau komunitas) atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan.


  1. Anugerah Sagang.
  2. Anugerah Sastra Mastera (Majelis Sastera Asia Tenggara).
  3. Hadiah Sastra Utusan.
  4. Penghargaan Zamalah Sastera.
  5. Anugerah Sastera Negara.
Update terbaru penghargaan
© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version